Навчально-методичне забезпечення спеціальності 075 "Маркетинг"

            

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та початковий (молодший бакалавр)

Ділова українська мова

Іноземна мова

Фізичне виховання

Digital-маркетинг

Бренд-менеджмент

Інфраструктура товарного ринку

Копірайтинг

Маркетинг інновацій

Маркетинг партнерських відносин

Маркетинг підприємства

Маркетинг послуг

Маркетингова товарна політика

Маркетингове стратегічне планування

Маркетингове ціноутворення

Маркетинговий аналіз

Маркетингові дослідження

Маркетингові комунікації

Міжнародний маркетинг

Основи маркетингу

Паблік-рілейшінз у бізнесі

Поведінка споживачів

Рекламний бізнес

Тренінг: Вступ до фаху

Тренінг: Практика застосування маркетингових технологій

Управління продажами

Управління рекламною діяльністю

            

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Digital-маркетинг

HR-маркетинг

Дизайнерське мислення: стратегія та творчий процес

Курсова робота зі спеціальності

Маркетингове забезпечення інноваційного продукту

Маркетинговий консалтинг

Маркетинговий менеджмент

Медіа-планування

Методологія та організація наукових досліджень

Прийняття маркетингових рішень

Стратегічне управління ринком