Склад кафедри

            

            

Карпенко Наталія Володимирівна – завідуюча кафедрою маркетингу, доктор економічних наук, професор.

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Маркетинг на підприємствах споживчої кооперації»

Сфера наукової діяльності – маркетингова діяльність підприємств.

Є автором і співавтором понад 130 науково-методичних праць. Автор дистанційного курсу «Маркетинг підприємства».

Керівник наукової школи «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг».

Член ради Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу», член Кваліфікаційного комітету УАМ з питань професійної підготовки маркетологів. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Нагороджена Почесним знаком «Відмінник освіти України».

Викладає дисципліни: маркетинг, методологія прикладних досліджень у маркетингу, маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, маркетинг партнерських відносин.

Здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами студентів.

Іваннікова Марина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук. Декан по роботі з іноземними студентами. Заступник завідувача кафедри

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації у 2005 році.

В 2009 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі маркетингу.

В 2011 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Маркетинг у формуванні конкурентних переваг підприємства».

Є учасником міжнародних грандових проектів.

Є автором і співавтором понад 40 науково-методичних праць, дистанційних курсів.

Сфера наукової  діяльності -  формування конкурентних переваг підприємства.

Викладає дисципліни (українська, англійська мови): маркетинг, маркетинг промислового підприємства, маркетингове ціноутворення, міжнародний маркетинг, маркетинговий аудит та ін.

Яловега Наталія Іванівна - доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Маркетинг».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування системи маркетингових комунікацій на підприємствах споживчої кооперації».

Автор низки наукових та навчально-методичних праць, дистанційних курсів.

Сфера наукових інтересів – комунікаційні аспекти маркетингової діяльності підприємств на ринку товарів та послуг.

Викладає дисципліни: рекламний менеджмент, маркетингові комунікації, основи маркетингу, PR-технології, рекламний бізнес.

Івасенко Олена Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат економічних наук. Директор департаменту маркетингу.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств на продовольчому ринку”. Автор низки наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: маркетинг, інфраструктура товарного ринку, маркетингова товарна політика, товарна інноваційна політика.

Здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами студентів.

Трайно Вікторія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Викладач маркетингу».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Маркетингове управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства».

Є автором і співавтором понад 40 науково-методичних праць, дистанційних курсів.

Сфера наукової діяльності – дослідження поведінки споживачів.

Викладає дисципліни: маркетинг, поведінка споживачів, маркетинг готельно-ресторанного господарства, стратегічний маркетинг, маркетинг послуг.

Клімова Людмила Іллівна 
старший лаборант