Наукова діяльність студентів

          

 1. Аршученко В.А. Сучасні технології просування для оптимізації маркетингового впливу /А.М. Захаренко-Селезньова, В.А. Аршученко / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2010 р.  – Умань: Уманський національний університет садівництва. – с. 117-119. Режим доступу: https://bit.ly/3lsCY5m   
 2. Аршученко В.А., Руденко Є.В., Анкетне опитування здобувачів освітньої програми «Маркетинг» в контексті забезпечення якості освітньої діяльності / М.М. Іваннікова, В.А. Аршученко, Є.В. Руденко // збірник матеріалів  V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Маркетинг очима молоді», 8 червня 2021 р. – Х.: ХНУ. - с. 62-67. Режим доступу: https://bit.ly/2ZKEGYe 
 3. Іванніков Р.В. Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства / Н.В. Карпенко, Р.В. Іванніков // Вісімнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», 17.05.2021 р. – Київ.
 4. Іванніков Р.В. Копірайтинг як інноваційний інструмент маркетингу / Н.В. Карпенко, Р.В. Іванніков // збірник матеріалів  V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Маркетинг очима молоді», 8 червня 2021 р. – Х.: ХНУ. - с. 67-70. Режим доступу: https://bit.ly/3poBgmZ 
 5. Бабаєв Р.А. Маркетингові дослідження діяльності торговельних підприємств / Карпенко Н. В., Бабаєв Р. А. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 132-134. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 6. Балюк Ю.В. Ефективність реклами / Карпенко Н. В., Балюк Ю. В. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 134-136. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi 
 7. Зезекало Є.О. Розвиток концепції маркетингу на українських підприємствах / М.М. Іваннікова, Є.О. Зезекало // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 138-139. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 8. Кажан О.С. Класифікація людських потреб у контексті маркетингу /М.М. Іваннікова, О.С. Кажан // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – C. 139-141. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 9. Кісурін В.В. Партизанський маркетинг та його вплив на споживача /М.М. Іваннікова, В.В. Кісурін // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 143-145. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 10. Коба Д.О.  Конкурентоспроможність товару /Н.В. Карпенко, Д.О. Коба // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 145-147. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi 
 11. Колотко А.І. Лізингові взаємовідносини між підриємствами в сучасних умовах /Н.В. Карпенко, А.І. Колотко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. -  С. 147-149. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 12. Лебідь Ю.В. Формування маркетингової стратегії і планування маркетингових програм / Н.В. Карпенко, Ю.В. Лебідь // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 149-151. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi 
 13. Левченко В.М. Маркетингові комунікації у сфері туризму / О. С. Левченко, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 151-153. – Режим доступу: https://bit.ly/3dib2fX 
 14. Москаленко Т.О. Сутність маркетингової діяльності підприємства / М.М. Іваннікова, Т.О. Москаленко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 153-154. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 15. Твердохліб М.О. Онлайн маркетинг b2b / М. О. Твердохліб, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 154-156. – Режим доступу: https://bit.ly/3EsF8t6 
 16. Ульхова А.А. Ефективність маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах підвищеної динамічності та ризикованості підприємництва /Н.В. Карпенко, А.А. Ульхова // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 156-158. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi 
 17. Уразка О.В. Міжкультурні комунікації в інноваційному суспільстві / О. В. Уразка, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 158-160. – Режим доступу: https://bit.ly/3G6ungO
 18. Хорольська А.С. Комплекс «4 P» у соціально-етичній концепції маркетингу /М.М. Іваннікова, А.С. Хорольська // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 63-65. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi 
 19. Шарко Б.Р. Маркетинговий інструментарій підприємства в сучасних умовах / Н.В. Карпенко, Б.Р. Шарко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 165-166. – Режим доступу: https://bit.ly/2Veexyi
 20. Верезомський Д.В. Планування рекламної підтримки продукту / Н. І. Яловега, Д. Р. Верезомський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.  Полтава: ПУЕТ, 2020. - № 3 (99). - С. 56-64. – Режим доступу: https://bit.ly/3rswuaw  
 21. Уразка О.В. Пути повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий / О. В. Уразка, В. Н. Трайно // Инновационный потенциал молодежи в современном мире : материалы XL международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Гомель, 20-22 апреля 2020 г. - Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2020. - С. 178-179. – Режим доступу: https://bit.ly/3pjOuBp
 22. Уразка О.В. Перспективи розвитку міжнародного маркетингу в Україні / О. В. Уразка, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік (м. Полтава, 26-27 березня 2019 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2019. - Ч. 2. - С. 174-176. – Режим доступу: https://bit.ly/31lsYUy 
 23. Калініна А.І. Особливості поведінки цільових споживачів товарів і послуг / А. І. Калініна, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік (м. Полтава, 26-27 березня 2019 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2019. - Ч. 2. - С. 170-172. – Режим доступу: https://bit.ly/3G3UfK4 
 24. Бутенко Ю.В. Зовнішня реклама як інструмент донесення інформації до споживачів та здійснення психологічного впливу на них / В. Ю. Бутенко, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLI Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України (м. Полтава, 17-18 квітня 2018 року). - Полтава : ПУЕТ, 2018. - С. 228-230. – Режим доступу: https://bit.ly/3EfcGes 
 25. Гапон О.М. Інновації як інструмент маркетингу в банках / Н.В. Карпенко, О.М. Гапон // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – с. 5-10. Режим доступу: https://bit.ly/3lrKFc2
 26. Голуб С.А. Структура комплексу маркетингу сучасного підприємства / М.М. Іваннікова, С.А. Голуб // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – с. 10-16. Режим доступу: https://bit.ly/31kFfII
 27. Дерев’янко У.Л. Маркетингове планування діяльності підприємств малого бізнесу / О.А. Івасенко, У.Л. Дерев’янко // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – с. 16-21. Режим доступу: https://bit.ly/3pnBpa0
 28. Картін М.В. Маркетингова освіта // Н.В. Карпенко, М.В. Картін // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – с. 25-29. Режим доступу: https://bit.ly/3phL4yR
 29. Уманець О.В. Маркетинговий інструментарій конкурентоспроможності підприємства / М.М. Іваннікова, О.В. Уманець // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – с. 46-51. Режим доступу: https://bit.ly/3odP6Ji
 30. Шугай М.В. Маркетинг як філософія бізнесу і його концепції / Н.В. Карпенко, М.В. Шугай // Збірник наукових статей магістрів факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – с. 54-58. Режим доступу: https://bit.ly/3xKvyiV