Наукова діяльність студентів

          

Список публікацій бакалаврів та молодших бакалаврів спеціальності 075 Маркетинг ОП «Маркетинг»

          

Список публікацій бакалаврів спеціальності 075 Маркетинг ОП «Інтернет-маркетинг»

          

Список публікацій магістрів спеціальності 075 Маркетинг ОП «Маркетинг»