НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, РОЗРОБЛЕНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ

          

Карпенко Н. В. Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=778908

Карпенко Н. В. Маркетинг у банку [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=778987

Карпенко Н. В. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=778292

Карпенко Н. В. Основи маркетингу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 151 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php? kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=627976

Карпенко Н. В. Маркетинг туристичних послуг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 103 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php? kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=627942

Карпенко Н. В. Маркетингові дослідження: навч.-метод. посібник / Н. В. Карпенко, О. А. Івасенко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 162 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=623387

Карпенко Н. В. Маркетинговий менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 135 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=576097

Карпенко Н. В. Маркетингові дослідження на ринку продукції харчових виробництв [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=575859

Карпенко Н. В. Маркетинговий менеджмент: метод. рекомендації / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 31 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=471764

Карпенко Н. В. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – 2011 . –
Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=471780

Карпенко Н. В. Маркетинг підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010 . –
Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=399538

Карпенко Н. В. Інтернет в маркетингу : опорний конспект лекцій / Н. В. Карпенко, М. М. Іваннікова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 35 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=272329

Карпенко Н. В. Маркетинг : Навч. посібник / Н. В. Карпенко. – Х. : НВФ "Студцентр", 2004. – 208 с.

Яловега Н. I. Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=771090

Яловега Н. I. PR-технології: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. I. Яловега, А. М. Захаренко-Селезньова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 168 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=620283

Яловега Н. I. PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. I. Яловега, А. М. Захаренко. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=499744

Яловега Н. I. Рекламний менеджмент: навч.-метод. посібник / Н. I. Яловега, І. П. Чайка. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 131 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=499802

Яловега Н. I. Паблік рилейшнз : навч.-метод. посібник / Н. I. Яловега. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 125 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=509855

Яловега Н. I. Маркетингова політика комунікацій: навч.-метод. посібник / Н. I. Яловега. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 167 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=406366

Яловега Н. I. Рекламний бізнес : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 119 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=406411

Яловега Н. I. Реклама : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 127 с. –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=406541

Трайно В. М. Маркетинг готельного і ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2017 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php? kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=812702

Трайно В. М. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2016 . –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=778403

Трайно В. М. Поведінка споживачів: навч.-метод. посібник  / В. М. Трайно, І. П. Чайка. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 87 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=568529

Боярчук Г. В. Стратегічний маркетинг : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г.В. Боярчук, В. I Перебийніс, В. М. Бондаренко, В. М. Трайно. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 101 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua /action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=466297

Боярчук Г. В. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г.В. Боярчук, В. I Перебийніс, В. М. Бондаренко, В. М. Трайно. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php? kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=466337

Бондаренко В. М. Стратегічний маркетинг: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. М. Бондаренко, В. I Перебийніс, Г.В. Боярчук. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 112 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua /action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=554147

Боярчук Г. В. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Г.В. Боярчук, В. I. Перебийніс, В. М. Бондаренко. – Полтава : ПУЕТ, 2010.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=393563

Івасенко О. А. Інфраструктура товарного ринку: метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи / О. А. Івасенко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 20 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=694412

Івасенко О. А. Маркетинг: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. А. Івасенко, В. В. Дворніченко, Ю. А. Білоус. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 194 с. –
Режим доступу:
http://elib.puet.edu.ua /action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=605308

Івасенко О. А. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. А. Івасенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=500992

Івасенко О. А. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. А. Івасенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=501517

Івасенко О. А. Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. А. Івасенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . –
Спосіб доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=500912

Івасенко О. А. Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / О. А. Івасенко. – Полтава : ПУЕТ, 2010.
http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=399529