МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ

          

Карпенко Н.В. Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004 . – 122 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=136090

Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 . – 363 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=252889 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4936

Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 259 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=381999
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4937

Карпенко Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: [монографія] / Н.В. Карпенко, Н.І. Яловега. – Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2012. – 252 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=591465
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5070

Иванникова М.Н. Маркетинг лояльности / Н.В. Карпенко, М.Н. Иванникова, // Икономиката на България  и Европейския Съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения: колективна монография. – София: УНСС, 2015. – С. 431-438.
Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4843

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : [монографія] за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.
Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5127

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21-22 квіт. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; редколегiя Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 125 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=779164

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28-29 травня 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; голов. ред. Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 189 с. –
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=734196

Яловега Н.І. Маркетингові аспекти комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 178 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=261140 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5069

Трайно В. М. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія / В. І. Перебийніс, В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 323 с.
Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=722869 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4922